Familiaal vermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht

primair stelsel, wettelijk stelsel, huwelijkscontract

 

Samenwoningsrecht

Feitelijke samenwoning, wettelijke samenwoning

 

Schenkingen

Grondvereisten, vormvereisten, Handgift, Vermomde schenking, Onrechtstreekse schenking, Schenking tussen echtgenoten, Schenking aan rechtspersonen, Ontbinding van de schenking

 

Erfrecht

Openvallen van de nalatenschap, Voorwaarden vereist om te erven, Wettelijke devolutie van de nalatenschap, Testamentaire toewijzing van de nalatenschap, Erfovereenkomsten, Reserve, Overgang van de nalatenschap, Vereffening-verdeling van de nalatenschap

 

Familiale schikkingen

Familiaalvermogensrechtelijke technieken: Ouderlijke boedelverdeling, Dubbele akte, Artikel 918 BW, Erfstelling over de hand, fideicommis de residuo (restlegaat), Mandaat post mortem, Stichting en Trust

Vennootschapsrechtelijke technieken: Inbreng in vennootschap, Patrimoniumvennootschap, Maatschap, Holding, Splitsing, Certificering van aandelen, Commanditaire vennootschap op aandelen

2747.com / law / family / fortune

contact

Internationaal privaatrecht

Notarieel gerechtelijk privaatrecht

Burgerlijk recht

Registratierechten

Successierechten

Schenkingen

Familierecht

Fiscaal recht

Echtscheidingsrecht

Vennootschapsrecht

Sociaal zekerheidsrecht

Testamenten