Hoofdstuk III : Berekening van de belasting - Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag:

Onderafdeling II: Belastingvrije som

Artikel 132 WIB voor inkomsten van 2007:

Het bedrag dat krachtens artikel 131 wordt vrijgesteld, wordt verhoogd met de volgende toeslagen voor personen ten laste :

1° voor een kind : 1.280,00 EUR (basisbedrag 870 EUR);

2° voor twee kinderen : 3.310,00 EUR (basisbedrag 2.240 EUR) ;

3° voor drie kinderen : 7.410,00 EUR (basisbedrag 5.020 EUR) ;

4° voor vier kinderen : 11.980,00 EUR (basisbedrag 8.120 EUR) ;

5° voor meer dan vier kinderen : 11.980,00 EUR (basisbedrag 8.120 EUR) plus 4.570,00 EUR  (basisbedrag 3.100 EUR) per kind boven het vierde ;

6° een bijkomende toeslag van 480,00 EUR (basisbedrag 325 EUR) voor ieder kind dat de leeftijd van 3 jaar niet heeft bereikt op 1 januari van het aanslagjaar, met dien verstande dat deze toeslag niet kan samengaan met de in artikel 104, 7°, vermelde aftrek voor kinderoppas ;

 7° voor elke persoon ten laste die is bedoeld in artikel 136, 2° en 3°, en die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt : 2.570,00 EUR (basisbedrag 1.740 EUR);

 8° voor iedere andere persoon ten laste : 1.280,00 EUR (basisbedrag 870 EUR).

Voor de toepassing van het eerste lid worden als gehandicapt aangemerkte kinderen en andere personen ten laste voor twee gerekend.