Belgian family law

In English - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Hervorming van het afstammingsrecht

Een grondige hervorming van het Belsgiche afstammingsrecht wasd geleden van 1987. Sindsdien werd de Belgische regeling talrijke malen veroordeeld door het Belgische Arbitragehof op grond van schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Een hervorming van het afstammingsrecht was dan ook noodzakelijk: Belgisch Burgerlijk Wetboek