Belgisch familierecht

Andere juridische onderwerpen:

Afstamming Adoptie Voogdij Huwelijk Echtscheiding

Burgerlijk Wetboek


In het eerste boek van het Belgisch Burgerlijk Wetboek staan verschillende hoofdstukken in verband met het familierecht.


Belgian family law

In English - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Hervorming van het echtscheidingsrecht

In 2007 is een wijziging van de echtscheidsingwetgeving erdoor gekomen. Gezien het directe belang van deze wetgeving voor alle burgers, laat ze ook de politiek nooit onberoerd. Belgisch Burgerlijk Wetboek