Familierecht in Belgie

1. Afstamming en adoptie

2. Verhoudingen tussen ouders en kinderen: ouderlijk gezag

3. Huwelijk en wettelijke samenwoning

4. Niet-geinstitutionaliseerde tweerelaties: feitelijke samenwoning

5. Verwantschap en aanverwantschap

 

2747.com / law / family / law

contact

Familiaal vermogensrecht

Notarieel gerechtelijk privaatrecht

Erfrecht

Schenking (estate planning)

Burgerlijk recht

Het sluiten van een vastgoedcontract door een minderjarige