Recht op onderhoud en plicht tot onderhoud binnen de familie

1. Een ouder is zijn kind een opvoeding en passende opleiding verschuldigd.

2. Kinderen moeten instaan voor hun ouders.

Zie ook: ECHTSCHEIDING - onderhoud

Volgende bladzijde >>