Boek I. - Personen :  Titel VII. - Afstamming

Hoofdstuk I. - Vaststelling van de afstamming van moederszijde


  Art. 312. § 1. Het kind heeft als moeder de persoon die als zodanig in de akte van geboorte is vermeld.

  § 2. De aldus vastgestelde afstamming van moederszijde kan door alle wettelijke middelen worden betwist.

  § 3. De vordering tot betwisting is evenwel niet ontvankelijk wanneer het kind een bezit van staat heeft dat overeenstemt met de akte van geboorte.

Wetsgeschiedenis