De familienaam in Belgie

This page in English.

Zelfs al zijn de ouders niet gehuwd, dan nog kan een kind reeds tijdens de zwangerschap of in de geboorteakte erkend worden door een vader. Het gevolg van de erkenning is dan een kind de naam van de vader zal dragen .

Staat de afstamming ten aanzien van de moeder vast, maar staat die ten aanzien van de vader niet vast, dan zal het kind de familienaam van de moeder dragen. Het kind zal deze naam blijven dragen, ook al zou het later door zijn vader erkend worden .

.

Meer informatie

Contacteer de auteur van deze pagina.