Onderhoudsvordering tegen de verwekker

Wet van 1 juli 2006 : het gewijzigde afstammingsrecht

De verjaring die voorzien was in artikel 337 paragraaf 1 BW sinds 1987, wordt met de wetswijziging van 1 juli 2006 afgeschaft.

Het is een veroordeling van deze verjaringstermijn door het Arbitragehof die maakt dat de wetgever de wet heeft aangepast.