Notarieel familierecht

1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
Tijdschrift voor notarissen
Familiale regelingen: een oplettende zaak (artikel 918 BW - vermomde schenking) - Het legaat de residuo en de erfrechtelijke reserve - Wie heeft het laatste woord bij de interpretatie van een testament waarin de legataris vaag werd aangeduid? - Drie aspecten van het Belgisch I.P.R. inzake het huwelijksvermogen van vreemde echtgenoten

Notariele actualiteit
Huwelijksvermogensrecht - Schenkingen

Notarieel fiscaal maandblad
Wijziging van de voorafgaande eot-overeenkomsten inzake de kinderen: vlugger gezegd dan gedaan - De handgift met modaliteiten - Enkele raadgevingen voor de voorzichtige notaris bij het opstellen van een openbaar testament - De schuldeisers van de verwerpende erfgenaam

Examenvragen (kandidaat-notaris):
2001 - 20022003 - 2004 - 2005 - 2006