Notarieel familierecht

1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001
Tijdschrift voor notarissen
De beneficiaire aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig voorkomende erfkeuze - Artikel 918 BW. Over de wettelijke vermoedens i.v.m. schenking aan kinderen, met voorbehoud van vruchtgebruik

Notarieel fiscaal maandblad
De tontine en het beding van aanwas en de mogelijkheid tot vereffening-verdeling -  Enkele topics bij de redactie van de overeenkomsten inzake echtscheiding door onderlinge toestemming - Erfrechtelijke onwaardigheid, herroeping wegens ondankbaarheid - Artikel 203 par.1 BW, 203bis BW en 1288, 3° Ger.W. Bijzondere problemen in geval van echtscheiding door onderlinge toestemming - De verrekening van schulden en vergoedingen bij de vereffening van de gemeenschap en de nalatenschap

Examenvragen (kandidaat-notaris):
2001 - 20022003 - 2004 - 2005 - 2006