Notarieel familierecht

1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003

Tijdschrift voor notarissen
De handgift - De schenking en het Europees Overeenkomstenverdrag - Verzaking aan het recht van natrekking ten voordele van het gemeenschappelijk vermogen tijdens het huwelijk: grote of kleine wijzingingsprocedure - De notariele akte vaststelling onderhoudsgeld/afscheidsvergoeding naar aanleiding van de beeindiging van het concubinaat

Dossier Jong Vlaams Notariaat
Ouderlijk gezag en echtscheiding door onderlinge toestemming

Examenvragen (kandidaat-notaris):
2001 - 20022003 - 2004 - 2005 - 2006