Notarieel familierecht

1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004

Tijdschrift voor notarissen
Inbreng in gemeenschap: commentaren met voorstellen tot formulering - De nietigverklaring van een rechtshandeling ex artikel 1422 B.W. en haar gevolgen - Een nieuwe aflevering in het feuilleton inzake artikel 1394, lid 5 BW - Is de erkenning van een reele schuld bevat in een testament herroepelijk - De levensverzekering en het huwelijksvermogensrecht. Het gelijkheidsbeginsel geschonden. - Huwelijksvermogensrecht en erfrecht in internationaal perspectief. Conflictsituaties bij samenloop van Nederlands en Belgisch I.P.R. - De preferentiele toewijzing van de gezinswoning.

Universiteit
KU Leuven
(professor Verstraete)

Examenvragen (kandidaat-notaris):
2001 - 20022003 - 2004 - 2005 - 2006