Notarieel familierecht

1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 20052006

Tijdschrift voor notarissen
De nieuwe voogdijwet - Over onrechtstreekse schenkingen waarin onroerende goederen zijn betrokken - Inbreng van een toekomstig goed in de huwelijksgemeenschap - Hoe kunnen partijen van een tontine-overeenjkomst afraken? - Het verdwijnen van de oorzaak van een legaat en van een akte van verwerping van nalatenschap - Over de onrechtstreekse schenking van vennootschapsaandelen op naam - Schenking van gemeenschappelijke goederen. Implicaties ingevolge verblijvingsbedinge, contractuele erfstellingen, inbreng- en inkortingsregels - Het verdwijnen van de oorzaak van een legaat en van een akte van verwerping van nalatenschap

Waarvan akte
De echtscheiding wegens feitelijke scheiding: bespreking van de wet van 16 april 2000

Notarius
Eot: overlijden tussen de datum van de overeenkomst en de datum van de eerste verschijning


Examenvragen (kandidaat-notaris):
2001 - 20022003 - 2004 - 2005 - 2006