Notarieel familierecht

1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007

Tijdschrift voor notarissen
Nieuw artikel 411 BW: is ruil van goederen tussen een minderjarige en zijn voogd of toezeinde voogd wettelijk mogelijk of daarentegen wettelijk absoluut verboden? - Schenking onder levenden aan een erfgenaam van een vruchtgebruik op een onroerend goed: Problemen betreffende inbreng en inkorting - Verlies van voordelen in de zin van artikel 229 BW - Internationale nalatenschappen: internationaal-privaatrechtekijke en successierechtelijke analyse - I.P.R.-kroniek: internationale nalatenschappen (Overzicht van Belgische en Franse rechtspraak 1996-2000)

Notariele actualiteit
Levensverzekering en huwelijk - De vermogensverhoudingen bij wettelijke samenwoning - Capita selecta inzake afstammingsrecht - Actualia schenkingen: capita selecta

Waarvan akte
Schenkingen aan minderjarigen - De aan- en verkoop van een onroerend goed door een minderjarige na de nieuwe voogdijwet

Examenvragen (kandidaat-notaris):
2001 - 20022003 - 2004 - 2005 - 2006