Notarieel familierecht

1998 - 1999 - 20002001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Het opstellen van notariele akten
Deel II. Personen- en familierecht: Afwezigen - De echtscheiding door onderlinge toestemming - De akte van erkenning - Adoptie en pleegvoogdij - Ouderlijk gezag - Voogdij en ontvoogding - Verlengde minderjarigheid, voorlopig bewind en andere vormen van onbekwaamheid
Deel III. Notarieel familiaal vermogensrecht: De erfenissen - De schenkingen onder de levenden - Testamenten - Bijzondere soorten van giften - Tontinebedingen en bedingen van aanwas - Enkele aspecten van de planning van de nalatenschappen van de ouders van een gehandicapt kind - De huwelijkscontracten - Regelingen tussen samenwonenden - De vereffening en de verdeling van huwelijksvermogen en nalatenschap

Leuvense notariele geschriften
Huwelijkscontracten: scheiding van goederen met toeters en bellen - Contracten tussen ongehuwd samenwonenden - Actualisering van clausules in de EOT-regelingsakte - Het notarieel testament - Een adequate regeling voor gehandicapte kinderen

Tijdschrift voor notarissen
Over de toepassing van artikel 918 BW - Enkele bedenkingen bij de begunstiging van de levensverzekering, de regelingsaklte en de echtscheiding door onderlinge toestemming - De clausule over de buitengewone kosten bij EOT: zorgenkind voor de rechter? - De combiwijziging eindelijk safe - Assepoester-erfrecht

Notarieel fiscaal maandblad
De familiale burgerlijke maatschap - Voorlopig bewind: 'Le Beaujolais nouveau est arrive' ... maar kan nog niet gedronken worden

Waarvan akte
De wet van 13 februari 2003 tot wijziging van de voogdijwetgeving: een kort overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen

Examenvragen (kandidaat-notaris):
2001 - 20022003 - 2004 - 2005 - 2006