Notarieel familierecht

1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Tijdschrift voor notarissen
Huwelijk en andere samenlevingsvormen: Waarheen met het familierecht en het familiaal vermogenrecht? - De rol van de notaris is het nieuwe adoptierecht - Artikel 124 van de Wet Landsverzekeringsovereenkomst in het licht van de recente rechtspraak - Over de gevolgen van het niet naleven van de strikte vormregels bij een openbaar testament

Notarieel fiscaal maandblad
Het fideicommis de residuo toegepast op een schenking van actuele goederen - De langstlevende stiefouder, de "zwakke weggebruiker" in het Belgisch rechtsverkeer?

Waarvan akte
De wet tot toewijzing van de gezinswoning bij partnergeweld - De hervorming van het (federaal) adoptierecht - De Wet Valkeniers: een korte bespreking

Familiaal vermogensbeheer
De notariele schenking versus handgift - Duo-legaat en successierechten - Familiale schikkingen herbelicht - Vennootschapstechnieken bekeken vanuit het burgerlijk wetboek


Examenvragen (kandidaat-notaris):
2001 - 20022003 - 2004 - 2005 - 2006