Notarieel familierecht

2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Tijdschrift voor notarissen
Het nieuwe adoptierecht voor de eerste maal gerepareerd - Bedingen van aanwas met optie - Gelden van minderjarigen: knelpunten van de Voogdijwet 2001 en de Reparatiewet Voogdij 2003 - Hoe tontine- en aanwasbedingen kunnen worden beeindigd? - De clausule in de verdelingsakte dat de verschuldigde oplegsom zal mogen worden voorafgenomen van de nalatenschap van de schuldenaar

Congres: familie op maat
Ontwikkelingen, knelpunten, uitdagingen - Beschermingstechnieken (andere dan tontine- en aanwasbedingen) tussen ongehuwd samenwonenden - Bedingen van aanwas en de tontinebedingen - Huwelijkse voorwaarden bij hersamengestelde gezinnen - Vereffening-verdeling na beeindiging van de relatie tussen ongehuwde samenwoners - En francais

Leuvense notariele geschriften
Familiaal vermogensrecht in de codex IPR

Waarvan akte
Het centraal register van verklaringen betreffende de aanwijzing van een voorlopig bewindvoerder - Het nieuwe Vlaamse adoptiedecreet

Notarieel fiscaal maandblad
De rol van zaakvervanging in het testamentaire erfrecht - Het huwelijksvermogensrecht in het wetboek van internationaal privaatrecht

Koninklijke federatie van het belgisch notariaat
Vereffening-verdeling

Rechtskroniek voor het notariaat
Het wetboek internationaal privaatrecht en de notariele praktijk

Tijdschrift estate planning
De handelingsonbekwame als erfgenaam - Schenken met behoud van bezit - Clausules in schenking of testament om de begiftigde te beschermen tegen schuldeisers - Turbotestament - Het moeilijke huwelijk tussen erfrecht en levensverzekeringen - Eot en IPR

Examenvragen (kandidaat-notaris):
2001 - 20022003 - 2004 - 2005 - 2006