Notarieel familierecht

2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

Tijdschrift voor notarissen
Over schenkingen tussen echtgenoten bij huwelijkscontract aangegaan en de herroeping ervan wegens ondankbaarheid -  Testamentaire voogdij - Over de aanvaarding van het gemeenschappelijk vermogen voor echtgenoten onder een oud gemeenschapsstelsel gehuwd - Nut of nutteloosheid van de tussenkomst van de schenker - Het (notarieel) zorgcontract - Contractuele erfstellingen en latere schenkingen - Het recht op inzake in en afschrift van het patiëntendossier door de nabestaanden van een overledene ter behartiging van hun materiële belangen  - Sterfhuiclausule - Levenstestament - Levensverzekeringen tussen echtgenoten - Artikel 124 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst ongrondwettelijk verklaard

Nieuwsbrief notariaat
De onderhoudsverplichting tussen samenwoners - De waardering van het vruchtgebruik van de lansgtlevende echtgeno(o)t(e) - Rechtspositie van de echtgen(o)t(e) van de overspelige ouder - Vermoeden van schenking buiten deel - Nieuwe wet betreffende de wijziging van het huwelijkscontract - Artikel 124 Landverzekeringswet strijdig bevonden met artikelen 10 en 11 Grondwet - Het opsporen van buitenhuwelijkse en overspelige kinderen binnenkort vergemakkelijkt

Notarieel fiscaal maandblad
Echtscheiding door onderlinge toestemming - Captatie - Het verval van testamenten en schenkingen onder levenden door het verdwijnen of wegvallen van de oorzaak - Actueel Belgisch afstammingsrecht in vogelvlucht - Staat van schatting bij de schenking Erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner - De levensverzekering in het notariaat - Conventionele wijzigingen aan het huwelijksvermogen voortaan zonder tussenkomst van de rechtbank