Notarieel familierecht

Het huwelijk

Huwelijkscontracten

Wijziging van het huwelijksstelsel

Contracten voor feitelijke gezinnen

Afstamming

Pleegvoogdij, adoptie en volle adoptie

Overeenkomsten feitelijke scheiding

Echtscheiding door onderlinge toestemming

Schenkingen

Testamenten
2747.com / law / family / notary

contact

Notarieel recht

Familiaal vermogensrecht

Burgerlijk recht

Successierechten

Registratierechten

Notarieel gerechtelijk privaatrecht