Afstamming: Betwisting van een vaderlijke erkenning in 2004

Ontbreken van genetische band - Schijnerkenning
Artikel 330 BW

Ontvankelijkheidsvoorwaarden
Ontbreken van bezit van staat
Levensvatbaar geboren kind
Wilsgebreken

Procedure

Titularissen van de vordering - Termijnen - Vertegenwoordiging