Afstamming: Erkenning door een man

Toestemming van kind en/of moeder


Toestemmingsweigering


Vormvereisten
Authentieke akte, maar geen testament

Procedure


Vertegenwoordiging


Publiciteit