De erkenning van een overspeling kind

Aan de erkenning van een overspelig kind zijn gevolgen verbonden.

1. Verlies van huwelijksvoordelen. Dit is logisch. Door de huwleijkvoordelen kan er vermogen van de ene partner bij de andere partner bijkomen. En wie erft er van de andere partner? Het erkende overspelige kind.

Zolang men het overspel maar niet erkent, verliest men zijn huwelijksvoordelen niet.

2. Onder normale omstandigheden kunnen huwelijkspartners elkaar niet onterven. Maar, ingeval van erkenning van een overspelig kind, staan de poorten voor onterving van de overspelige patner wagenwijd open. Logisch toch. Immers, wie erft van de overspelige partner? Het overspelige kind.

Maar de bedrogen partner moet wel zelf stappen nemen om een ontervend testament te maken.

Wetgeving inzake beide gevolgen van de erkenning: artikel 334ter BW. Deze bepaling werd niet gewijzigd bij de hervorming van het afstammingsrecht in 2006.
e-notaris.be
2007 topics : afstammingsrecht