1. Men dient een verklaring af te leggen bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

2. Een gehuwde man die een kind dat hij ergens anders heeft gemaakt erkent, moet zijn echtgenote op de hoogte brengen

3. Iedere vader die een kind wilt erkennen, heeft de toestemming van de moeder daarvoor nodig