Verklaring waarin men een kind erkent als het zijne

eye.gif (4900 bytes)


Verklaring voordat het kind geboren wordt

De eerste hypothese betreft het geval dat de biologische vader van het kind, per definitie uiteraard niet gehuwd met de zwangere moeder, het kind al wil erkennen vr de geboorte (art. 328 lid 2 B.W.).

In dit geval kan de vader een verklaring afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand of de notaris, waardoor de afstammingsband tussen hem en het reeds verwekte kind gevestigd wordt. Zo de vader daarna zou komen te overlijden, heeft het kind erfrechten. Volgens art. 319 3 B.W. is voor deze erkenning wel de toestemming van de toekomstige moeder vereist. Rasson wijst er op dat het Arbitragehof meermaals geoordeeld heeft dat deze vereiste ongrondwettig is, maar dat de notaris zich hierop niet kan steunen om de toestemming achterwege te laten.