Erkenning van een kind door een gehuwde man

eye.gif (4900 bytes)

In principe is voor de erkenning van het verwekt kind geen homologatie nodig, tenzij het gaat om een erkenning door een gehuwde vader van een kind, dat verwekt werd bij een andere vrouw dan zijn echtgenote (art. 319 bis B.W.).

De tweede bijzondere hypothese betreft de situatie dat de vader de erkenning discreet wenst te houden, b.v. omdat hij nog gehuwd is. In dit geval kan de erkenning dan later gebruikt worden zo de vader onverwacht zou overlijden. Rasson suggereert om in deze hypothese de erkenning bij notariŽle akte te laten geschieden. In tegenstelling tot de erkenning voor de ambtenaar van de burgerlijk stand is er voor de erkenning door de vader bij notariŽle akte geen publiciteit (geen melding op de kant van de geboorte-akte en geen kennisgeving aan de echtgenote van de gehuwde man). De erkenning blijft m.a.w. geheim, maar zo de vader zou komen te overlijden, kan de moeder de homologatie van de erkenning vorderen (cf. art. 319 bis B.W.), waarbij de echtgenote van de overledene dan wel betrokken moet worden. Eens de vader dan gescheiden is, kan hij overgaan tot een erkenning voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. In elk geval geldt ook hier de verplichting om de toestemming van de moeder te bekomen.

Rasson wijst ook op het nadeel van het geheime karakter van de erkenning voor notaris: er zijn weinig of geen sporen. Daarom is het aangewezen om ook een testament te maken, waarin naar de erkenning wordt verwezen.