Erkenning door de vader: steeds de toestemming van de moeder nodig = schending gelijkheidsbeginsel

Arrest Arbitragehof - PrejudiciŽle vraag - Uittreksel uit het arrest nr. 66/2003 (B.S. 20.10.2003 - editie 3) Artikel 319, ß 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat het enkel aan de moeder van een kind dat jonger is dan vijftien jaar, de mogelijkheid voorbehoudt om te weigeren in te stemmen met de erkenning van die minderjarige door een man wiens vaderschap niet wordt betwist.