Notarieel familierecht

De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht

De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

De gronden tot echtscheiding
Wetsontwerp - Kamer - Senaat - Samenvatting

De rechtspleging
Eenzijdige vordering - Gezamenlijke vordering - Vordering tot voorlopige maatregelen

De onderhoudsuitkering na echtscheiding
De gerechtigdheid op een onderhoudsuitkering na echtscheiding -

Het overgangsrecht
Gronden tot echtscheiding - Voorlopige maatregelen - De onderhoudsuitkering na echtscheiding

Belgian family law

Echtscheiding door onderlinge toestemming

De scheiding van tafel en bed

Huwelijksvoordelen