Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Gronden - Rechtspleging - Onderhoudsuitkering - Overgangsrecht
Wetsontwerp - Kamer - Senaat - Samenvatting van de nieuwe echtscheidingsgronden:

De echtscheiding wordt door de echtgenoten gezamenlijk gevorderd
- bewijs van de onherstelbare ontwrichting  (artikel 229 § 1. BW)

Eerste zitting (artikel 1255  § 1 Ger.W.)
- 6 maanden feitelijke scheiding (is echtscheidingsgrond)
- nog geen 6 maanden feitelijke scheiding: dan stelt rechter een tweede zitting vast (na 6 maanden feitelijke scheiding of maximaal 3 maanden na de eerste zitting)

De echtscheiding wordt door 1 echtgenoot eenzijdig gevorderd
- bewijs van de onherstelbare ontwrichting (artikel 229 § 1. BW)

Eerste zitting (artikel 1255  § 2 Ger.W.)
- 1 jaar feitelijke scheiding (is echtscheidingsgrond)
- nog geen 1 jaar feitelijke scheiding: dan stelt rechter tweede zitting vast (na 1 jaar feitelijke scheiding, of 1 jaar na eerste zitting)

Belgian family law