Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Gronden - Rechtspleging - Onderhoudsuitkering - Overgangsrecht

Eenzijdige vordering - Gezamenlijke vordering - Vordering tot voorlopige maatregelen

Gedinginleidende akte

Gegevensinzameling - Onvolledigheid

Tegenvordering

Geestesgestoorde echtgenoot

Persoonlijke verschijning

Neerlegging van stukken ter griffie

Bewijs (overspel door deurwaarder)

Bemiddeling

Hoger beroep en Cassatie

Gerechtskosten
Belgian family law