Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Gronden - Rechtspleging - Onderhoudsuitkering - Overgangsrecht

De onderhoudsuitkering na echtscheiding
- Principe:
Nog geen einduitspraak over echtscheiding op 1 september 2007: oude recht
Reeds een definitieve echtscheidingsuitspraak op 1 september 2007: nieuwe recht

- Uitzondering:
Artikel 301 § 4 BW inzake de duur van de onderhoudsuitkering is op alle echtscheidingsuitspraken van toepassing (ook de heel oude).
Werd geen duur bepaald dan begint de maximale duur te lopen van 1 september 2007.
Werd wel een maximale duur bepaald in de echtscheidingsuitspraak, dan mag deze niet langer zijn dan wanneer er geen zou bepaald zijn geweest.

Gronden tot echtscheiding
Opheffing van de oude echtscheidingsgronden vanaf 1 september 2007
Oude echtscheidingsgronden overgangsrechtelijk gehandhaafd

Voorlopige maatregelen
Artikel 1280 Ger. W. werd niet gewijzigd, zodat er geen problemen van overgangsrecht zijn.

Wet van 27 april 2007
Belgisch Staatsblad 7 juni 2007
Hoofdstuk VI. - Overgangsbepalingen

Belgian family law