Notarieel familierecht

De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht

Echtscheiding door onderlinge toestemming

Materieelrechtelijke voorwaarden
Onderlinge toesteming - Afschaffing minimumleeftijd van de echtgenoten - Afschaffing miniumduur van het huwelijk - Globale voorafgaande overeenkomsten blijven vereist

Rechtspleging

Bij het verzoekschrift te voegen stukken - Vrijstelling van de tweede verschijning ingeval van zes maanden feitelijke scheiding - Afschaffing van de verplichting persoonlijk te verschijnen bij de tweede verschijning - Brug tussen de EOT en de echtscheding op grond van onherstelbare ontwrichting - Lot van de voorafgaande overeenkomsten ingeval van afstand van de procedure EOT - Termijn voor voorziening in cassatie

Onderhoudsuitkering na echtscheiding
Het probleem onder het oude recht - De nieuwe regeling - Overgangsrecht

Belgian family law