Notarieel familierecht

De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht

Echtscheiding door onderlinge toestemming

Materieelrechtelijke voorwaarden - Rechtspleging - Onderhoudsuitkering na echtscheiding

Onderlinge toesteming

Afschaffing minimumleeftijd van de echtgenoten

Afschaffing miniumduur van het huwelijk

Globale voorafgaande overeenkomsten blijven vereist

Belgian family law