Notarieel familierecht

De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht

Echtscheiding door onderlinge toestemming

Materieelrechtelijke voorwaarden - Rechtspleging - Onderhoudsuitkering na echtscheiding

Bij het verzoekschrift te voegen stukken

Vrijstelling van de tweede verschijning ingeval van zes maanden feitelijke scheiding

Afschaffing van de verplichting persoonlijk te verschijnen bij de tweede verschijning

Brug tussen de EOT en de echtscheding op grond van onherstelbare ontwrichting

Lot van de voorafgaande overeenkomsten ingeval van afstand van de procedure EOT

Termijn voor voorziening in cassatie


Belgian family law