Notarieel familierecht

De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht

Huwelijksvoordelen na echtscheiding

Nieuwe regeling

- Principieel verval van huwelijksvoordelen en contractuele erfstellingen

- Mogelijkheid om het behoud van de voordelen te bedingen

Overgangsrecht

Wat met de huwelijksvoordelen die onder de vroegere wetgeving behouden zijn?
Aangenomen moet worden dat deze op 1 september 2007 zijn vervallen.

Belgian family law