Minderjarige

Belgisch Burgerlijk Wetboek
Boek I - Titel V. Het huwelijk
Hoofdstuk V. Verplichtingen die uit het huwelijk of de afstamming ontstaan

Art. 205
   De kinderen zijn levensonderhoud verschuldigd aan hun ouders en hun andere bloedverwanten in de opgaande lijn die behoeftig zijn.