Belgisch Wetboek van Internationaal Privaatrecht

VI. - Onderhoudsverplichtingen


Internationale bevoegdheid inzake onderhoudsverplichtingen (Art. 73)

Recht toepasselijk op de onderhoudsverplichting

Overeenkomst tot verstrekking van onderhoud

Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op de onderhoudsverplichting (Art. 76)