De relevante aanknopingsfactoren en het daaruit voortvloeiend toepasselijk recht inzake onderhoudsverplichtingen bij een echtscheiding met onderlinge toestemming


1. Gewone verblijfplaats van de onderhoudsgerechtigde
Artikel 74 WIPR
Men kan dit recht toepassen, ook al verschilt het van het recht toepasselijk op gronden en vormen inzake de echtscheiding zelf.

2. Rechtskeuze
Artikel 75 WIPR
De keuze voor een toepasselijk recht is niet onbeperkt.Op te merken valt dat inzake ouderlijk gezag een rechtskeuze uitgesloten is.