Notariele aspecten van de afschaffing van effecten aan toonder