Personen die niet meer in staat zijn hun vermogen te besturen

In de jaren 2000 krijgen we veel meer te maken met mensen die zo oud worden, dat zij mentaal aftakenen, en niet meer in staat zijn hun vermogen te besturen. Het statuut die in de jaren 1990 werd ingevoegd voor die situtaties is de voorlopige bewindvoerder. Deze wordt aangesteld door de Vrederechter, de familierechter in BelgiŽ. Natuurlijk is alles dan officieel en gaan er geen gelden meer langs duisteren wegen kunnen gaan. Op het ogenblik is vader nog volledig meester van zijn vermogen. Dit betekent dat zijn handtekening volstaat om bijvoorbeeld een som geld cash af te halen van de bank. Hij hoeft zich daarvoor niet tot de bank te verplaatsen, want hij kan volmacht geven. Zijn handtekening volstaat. Maar eens vader onder voorlopig bewind wordt gesteld, zal er een voorlopig bewindvoeder worden aangesteld die het vermogen van vader gaat besturen. Een advokaat kan hiertoe worden benoemd en er zal aan hem een beheersversvergoeding verschuldigd zijn. Maar het voordeel is dat deze voorlopige bewindvoeder ook verantwoordig moet afleggen. Er zal worden vastgelegd wat het vermogen van vader is, en op het einde van het mandaat van de voorlopige bewindvoeder zal deze volledig moeten verantwoorden wat hij allemaal gedaan heeft met het vermogen van vader. Zoals U al kan zien, zal zijn vrouw hoe dan ook op de hoogte zijn van deze handelingen. Dus een onbevredigende oplossing, maar goed ik laat het u toch maar weten.

Belgie