schenking
Legal keywords : gift : acceptance

Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992

Titel III. - Persoonsverzekeringen: Hoofdstuk II. - Levensverzekeringsovereenkomsten

Afdeling IV. - Rechten van de verzekeringnemer : A. Begunstiging: Art. 106-111
 
Artikel 111 anno 2007 : Vooroverlijden van de aangewezen begunstigde.

Indien de begunstigde overlijdt voor het opeisbaar worden van de verzekeringsprestatie en zelfs indien de begunstigde had aanvaard komt het recht op prestatie aan de verzekeringnemer of aan zijn nalatenschap toe, tenzij hij subsidiair een andere begunstigde heeft aangewezen.

Commentaar

Legal keywords : gift : acceptance