schenking

BW - Boek 3 : Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten : Hoofdstuk IV. - Schenkingen onder de levenden

Eerste afdeling: Vorm van de schenkingen onder de levenden

....
Art. 932 BW anno 2006:

De schenking onder de levenden bindt de schenker niet en heeft generlei gevolg, dan van de dag waarop zij in uitdrukkelijke bewoordingen is aangenomen.

De aanneming kan geschieden tijdens het leven van de schenker door een latere, authentieke akte, waarvan een minuut gehouden wordt; maar alsdan zal de schenking ten opzichte van de schenker eerst gevolg hebben van de dag waarop de akte van aanneming hem zal zijn betekend.

Commentaar

Een schenking aan een minderjarige kan door zijn ouders worden aangenomen (art. 935 BW).

Indien de aanvaarding van een schenking in een latere akte gedaan wordt, moet de notaris erop wijzen dat de aanvaarding moet betekend worden aan de schenker.