De notaris als raadsman : Schenking

Fiscaal advies inzake schenkingen

Registratierechten - Successierechten
Gunstmaatregelen
De notaris moet het inlassen van bepaalde bedingen met het oog op het verkrijgen van gunstmaatregelen aan zijn klant aanraden.

Tegenwerpelijkheid
De notaris moet zijn klant inlichten aangaande de tegenwerpelijkheid van akten aan de fiscale administratie.

Actie
De notaris moet zijn klanten soms een bepaalde actie aanraden.