Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Afdeling II : Controleschatting

Artikel 189 W. Reg. Onverminderd de toepassing van de bepalingen betreffende het bewimpelen van prijs, heeft de ontvanger der registratie de bevoegdheid om schatting te vorderen van de goederen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, ten einde van de ontoereikendheid van de uitgedrukte prijs of van de aangegeven waarde te doen blijken, wanneer het gaat om eigendom of vruchtgebruik van in België gelegen onroerende goederen.

vervolg

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Beroepsmogelijkheid

Anno 2004 werd een mogelijkheid voorzien om tegen de controleschatting in beroep te gaan.

Deze mogelijkheid werd zowel inzake registratierechten (art. 199 W. Reg.) als inzake successierechten (art. 120 W. Succ.) ingevoerd.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht