Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Artikel 199 W. Reg.

Zowel de ontvanger als de partij kunnen de schatting betwisten door inleiding van een rechtsvordering. Deze rechtsvordering dient ingeleid te worden, op straffe van verval, binnen de termijn van één maand te rekenen van de betekening van het verslag.

Art 199: gewijzigd bij art. 33, W 09.07.2004 (B.S. 15.07.2004) met ingang van 25.07.2004.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Wetswijziging anno 2004

Vroeger was de versie van artikel 199 W. Reg.

De beslissing der deskundigen is voor geen beroep vatbaar. De ontvanger of de partij kan echter de nietigheid der schatting aanvragen wegens overtreding van de wet, wegens stoffelijke vergissing of wegens schending van de substantiële vormen. De rechtsvordering dient ingeleid, op straffe van verval, binnen de termijn van één maand na de betekening van het verslag; zij wordt gebracht vóór de volgens de gewone regelen bevoegde rechtbank van de in artikel 192 aangeduide plaats. Wordt de nietigheid uitgesproken, zo wordt door de rechtbank van ambtswege, bij hetzelfde vonnis, een nieuwe schatting bevolen.

Een gelijkaardige wijziging is anno 2004 terug te vinden voor de controleschatting inzake successierechten.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht