Machtigingsvereisten bij schenking

Bij minderjarigen
Ratio legis is de vrees voor te zware lasten die aan de schenking kunnen worden verbonden.
Ook tegen de morele invloed op een minderjarige om de schenking te aanvaarden moet een alternatief geboden worden.
In de gevallen bepaald in artikel 935 BW is nochtans geen machtiging vereist om een schenking te aanvaarden.

Bij giften aan publieke rechtspersonen
Ratio legis is de vrees voor de dode hand.

Voorlopig bewind

Schenking 2007: topics - dialogen - clausules