Over de schenking in België

Toestemming: schenker, begiftigde

Bekwaamheid:

Voorwerp: levensverzekering

Oorzaak: animus donandi

Ascendentenverdeling

Dubbele akte

Inbreng van giften:

Inkorting

Handgift:

Vruchtgebruik:

Voorwaarden: ontbindende, opschortende

Onherroepelijkheid: echtgenoten

Onrechtstreekse schenking

Vermomde schenking

By www.2747.com / law / gift / Belgie

 goede raad

erfgenaam

belasting

notaris

ereloon

grond

pastoor

gehuwden

onderneming

tijdstip

kostprijs

minderjarige

waardepapier

vruchtgebruik

machtiging

definitie

geneesheer

Een schenking van onroerende goederen moet bij notariële akte gebeuren. Dit zal het registratierecht opeisbaar maken.

Een schenking van roerende goederen zal indien deze overhandigbaar zijn als een handgift kunnen gedaan worden, waardoor de schenking ontsnapt aan het registratierecht. Toch moet men ook in dit geval er rekening mee houden dan in 2005 in Belgie alle schenkingen die gedaan zijn binnen de 3 jaren voor het overlijden, zullen meetellen voor het berekenen van de successierechten.

In Vlaanderen is er een flat tax van 3 procent en 7 procent voor schenkingen van roerende zaken bij notariële akte.

by www.2747.com / 2747 / law / gift / Belgie

These topics in English