Schenking bij notariele akte

Civiele aspecten - Fiscale aspecten

Grondvereisten
Toestemming - bekwaamheid van de schenker/begiftigde - Oorzaak

Vormvoorwaarden
Authentieke akte - Uitdrukkelijke aanvaarding - Oorzaak

Modaliteiten
Voorschot op erfenis - met termijnbepaling - onder voorwaarde - met terugkeer van het goed - met last - met verbod tot vervreemding of bezwaring met hypotheek

Specifieke gevallen
Ouderlijke boedelverdeling - erfstelling over de hand - schenking door derden ten voordele van het huwelijk - schenking tussen echtgenoten


Een boek hierover is in 2007 te vinden in de bibliotheek der rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven met plaatskenmerk CIV 5 BE MASS 2007.