Schenking bij notariele akte

Civiele aspecten - Fiscale aspecten

Vlaamse Gewest
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Waals Gewest

Onroerend goed
Progressievoorbehoud (artikel 137 Vl.W.Reg.)

Roerend goed


Onderneming


Non-profitsector en de overheid