Schenking van een bouwgrond in Vlaanderen

In Vlaanderen wilde men het schenken van een bouwgrond aanmoedigen. Het idee daarachter is dat doordat ouders een bouwgrond aan hun kinderen schenker, en die kinderen daarop bouwen, er meer percelen bouwgrond benut worden, zodat er minder open ruimte moet worden aangesneden.

 

De schenking van een bouwgrond werd aangemoedigd door het tarief van de registratierechten op de schenking van onroerende goederen te verlagen.

 

Vanaf 1 januari 2006 moet de begiftigde binnen de 3 jaar na de schenking een dossier tot the bouwen van een woning indienen on te genieten van het gunstigere tarief voor de schenking van een bouwgrond.

 

2747.com / law / gift / building land / Vlaanderen

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht